Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Ειδικές για την Ελλάδα συμπληρωματικές συστάσεις σχετικά με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ('Εκδ. 2)

Επικαιροποιημένη ενημέρωση για τις ειδικές για την Ελλάδα συστάσεις, συμπληρωματικές των Ευρωπαϊκών Οδηγιών, για τη διαχείριση των Κλινικών Δοκιμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2η 'Εκδοση)

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ.