Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Τιμολόγηση Νέων Φαρμακευτικών Προϊόντων

Νέα 1ου Τριμήνου 2020 _ Γενόσημα Μαρτίου 2020 _ ΜΗΣΥΦΑ Μαρτίου 2020

Αναρτάται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ, σήμερα Τετάρτη 13.05.2020, προς διαβούλευση, αρχείο με την πρόταση του Τμήματος Τιμολόγησης του ΕΟΦ ως προς τις τιμές των αιτημάτων: (α) νέων συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του 1ου τριμήνου 2020, (β) νέων γενοσήμων τα αιτήματα των οποίων κατατέθηκαν στην Υπηρεσίας μας εντός του Μαρτίου 2020 και (γ) νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών σκευασμάτων τα αιτήματα των οποίων κατατέθηκαν στην Υπηρεσία μας εντός του Μαρτίου 2020.

Παρακαλούμε όπως οι ΚΑΚ υποβάλουν της παρατηρήσεις τους ηλεκτρονικά (pricelist@eof.gr) έως και την Δευτέρα 18.05.2020.

Ενημερώνουμε τους Κατόχους πως στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού ΔΕΝ θα διεξαχθεί διαζώσης διαβούλευση.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα συνταγογραφούμενα σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα συνταγογραφούμενα σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα μη συνταγογραφούμενα σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο με τα μη συνταγογραφούμενα σε μορφή pdf πατήστε εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων