Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Θετική λίστα

Επείγουσα ανακοίνωση για την ένταξη νέων γενόσημων προϊόντων στη θετική λίστα
Προκειμένου να συμπεριληφθούν νέα γενόσημα προϊόντα στη λίστα συνταγογραφούμενων και αποζημιούμενων φαρμάκων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας να μας γνωρίσουν μέχρι 10-5-2013 και ώρα 10.00 τα παρακάτω:
1. Εάν έχουν εξοφλήσει το προβλεπόμενο παράβολο και εν τοιαύτη περιπτώσει να μας αποστείλουν είτε με e-mail (thetiki-lista@eof.gr)είτε με FAX (2132040566) το σχετικό έγγραφο.
2.Την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος στην αγορά προκειμένου να αποφευχθεί ταλαιπωρία ιατρών και ασθενών στην περίπτωση που η κυκλοφορία του προϊόντος δεν θα γίνει άμεσα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης Καταλόγου
Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων

Καθηγητής Δημοσθένης Μπούρος