Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Περί της ανακοίνωσης του κ. Α. Λοβέρβου

Σε απάντηση της ανακοίνωσης του Ανδρέα Λοβέρδου που αφορά τη χθεσινή δημοσιοποίηση του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης, ελέγχου της διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων και ακύρωσης της ταινίας γνησιότητας στα κυκλοφορούντα φάρμακα, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το σύστημα αυτό ουδεμία σχέση έχει με το άρθρο 63 (και όχι 64) του νόμου 3918/11. Το άρθρο 63 αναφέρεται στις προδιαγραφές και στον τρόπο χρήσης της ταινίας γνησιότητας και όχι στο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής και ακύρωσης. Επιπλέον το άρθρο αυτό (σημείο 2) έλυσε το πρόσκαιρο πρόβλημα που αντιμετώπισε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης κατά την αρχική φάση λειτουργίας της και δεν αφορά στην παρακολούθηση και έλεγχο μέσω του μοναδικού σειριακού αριθμού κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που επιτυγχάνει το νέο σύστημα.

Εξάλλου το νέο σύστημα, το οποίο είχε σχεδιάσει ο ΕΟΦ από το 2010 και είχε έτοιμο το Φεβρουάριο του 2012, δεν εμπίπτει σε καμία νομοθεσία διότι αφορά αποκλειστικά και μόνο αρμοδιότητα της διοίκησης του ΕΟΦ.

Σε αντίθετη περίπτωση, ασφαλώς και δεν θα παρέλειπα να αναφέρω το συγκεκριμένο νόμο, όπως δεν παραλείπω σε κάθε ευκαιρία να εξάρω τη συμβολή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας σε όλη τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας στην επίτευξη της σημαντικής μείωσης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και στην εφαρμογή καινοτόμων διαρθρωτικών αλλαγών, όπως είναι η ηλεκτρονική συνταγογράφηση.

Γιάννης Τούντας
Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
Πρόεδρος ΕΟΦ