Ανακοινώσεις Οργανισμού Ανακοινώσεις Οργανισμού
Αιτήσεις ένταξης Νέων Γενοσήμων προϊόντων

Παρακαλούμε όπως οι ενδιαφερόμενοι Κάτοχοι Αδειών Κυκλοφορίας υποβάλλουν στον ΕΟΦ προς την Πρωτοβάθμια Επιτροπή καταλόγου Κατάρτισης Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων,

αιτήσεις ένταξης των Νέων Γενοσήμων προϊόντων που έλαβαν τιμή στο τελευταίο Δελτίο Τιμών (30-4-2013) και των οποίων επιθυμούν την ένταξη στην λίστα φαρμακευτικών προϊόντων αποζημιούμενων από την Κοινωνική Ασφάλιση, το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από τις 14.00 μ.μ της 8ης Μαΐου 2013.
Λόγω του επείγοντος του θέματος, παρακαλούμε η υποβολή των αιτήσεων να γίνει με αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: thetiki-lista@eof.gr


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης Λίστας Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
Καθηγητής Δημοσθένης Μπούρος