Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Αναστολή 45 ημερών της 10817/7-2-2017 Απόφασης Αναστολής Άδειας MEDIKE MON.IKE

Αναστολή 45 ημερών της υπ’αρ. 10817/7-2-2017 Απόφασης Αναστολής Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση στη φαρμακαποθήκη με την επωνυμία MEDIKE MON.IKE
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ