Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων Λίστας θα συνεδριάσει στις 28 Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και θα εξετάσει ενστάσεις που αφορούν στα παρακάτω ΦΕΚ:
ΦΕΚ 479/ Β΄/17-02-2017 και 718/Β΄/08-03-2017.

Ο Πίνακας με τα αιτήματα ενστάσεων που έχουν παραληφθεί βρίσκεται εδώ. Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας (άρση αιτήματος, επικαιροποίηση).