Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

 Ο ΕΟΦ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για προμήθεια Αναγόμωσης οκτώ(8) υπαρχουσών κενών φιαλών αερίου αργού.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ