Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Συνέδρια εξωτερικού

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, η διοργάνωση συνεδρίων επιστημονικού περιεχομένου στο εξωτερικό δεν επιτρέπεται παρά μόνο εφόσον δικαιολογείται απολύτως από τις περιστάσεις σε σχέση με τον επιστημονικό χαρακτήρα της εκδήλωσης.

Ωστόσο, από τα στοιχεία που κατατίθενται στην υπηρεσία μας, προκύπτει ότι τα περισσότερα συνέδρια που οργανώνονται στο εξωτερικό, αφορούν σε συνέδρια που ο κοινωνικός χαρακτήρας υπερτερεί του επιστημονικού και σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στην απαγόρευση του άρθρου 5, παρ. Α της εγκυκλίου 6434/28-01-10.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή τόσο στις επιστημονικές εταιρείας, όσο και στις φαρμακευτικές εταιρείες, να αποφεύγουν αιτήματα προς τον ΕΟΦ για διοργάνωση ή χορηγία ιατρικών συνεδρίων στο εξωτερικό, εάν δεν πληρούνται αυστηρά οι σχετικές προαναφερθείσες προϋποθέσεις.

Με εκτίμηση

Δ.Παταργιά
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Φ.