Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Πηγή Πληροφοριών για τις Αναφορές Ασφάλειας (Reference Safety Information, RSI) σε μία κλινική δοκιμή

Πηγή Πληροφοριών για τις Αναφορές Ασφάλειας (Reference Safety Information, RSI) σε μία κλινική δοκιμή

Για νέες αιτήσεις κλινικών δοκιμών:

Κατά την υποβολή ...

20/9/2013 9:03 πμ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71931/18-9-13

Σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής εκτελωνισμών
Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια του πιλοτικού προγράμματος και των δικών σας ...

19/9/2013 2:53 μμ
Εντατικοί έλεγχοι φαρμακευτικών προϊόντων

 Ο ΕΟΦ ενημερώνει ότι στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του διενεργεί ελέγχους φαρμάκων, πρωτοτύπων και γενοσήμων, τόσο στους ...

29/8/2013 8:45 πμ
Έκθεση πεπραγμένων

Έκθεση πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα Μάιος 2010 - Ιούνιος 2013
Για να διαβάσετε την έκθεση πατήστε

19/8/2013 11:19 πμ
Εγκύκλιος για δωρεά φαρμάκων

 Για να διαβάσετε την Εγκύκλιο, πατήστε

18/7/2013 8:35 πμ
Εμφάνιση 426 - 430 από 519 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 104