Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Αναστολή Άδειας Χονδρικής Πώλησης

Χολαργός,  8-2-2017

Μετά από σειρά ελέγχων σε σημεία χονδρικής πώλησης φαρμάκων, ο ΕΟΦ προχωρεί στην αναστολή της άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση στην φαρμακαποθήκη MEDIKE MON. IKE, 3ο χλμ. Ξάνθης-Καβάλας, Ξάνθη, μετά από διαπίστωση της ύπαρξης κρίσιμων μη συμμορφώσεων ως προς την τήρηση των Κατευθυντήριων Οδηγιών, όπως προμήθεια/πώληση φαρμάκων από μη νομιμοποιημένες πηγές, έλλειψη στοιχείων τεκμηρίωσης για αγορές φαρμάκων.
Η αναστολή ισχύει για χρονικό διάστημα 4 μηνών. Ως εκ τούτου η φαρμακαποθήκη δεν νομιμοποιείται πλέον να διαθέτει και να διακινεί φαρμακευτικά προϊόντα για το χρονικό αυτό διάστημα.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΦ