Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Υπ' αριθμ. 97180/16-12-2016 Απόφαση Προσωρινής Αναστολής

 Προσωρινή Αναστολή της υπ’αρ. 89648/21-11-2016 Απόφασης Αναστολής Άδειας Χονδρικής πώλησης φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση στη φαρμακαποθήκη με την επωνυμία «DITA PHARM A.E. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ». 

Για να δείτε την Απόφαση πατήστε εδώ