Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Διαβούλευση

Διαβούλευση

Στην ενότητα Οργανισμός | Διαβουλεύσεις | Τρέχουσες, μπορείτε να δείτε τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και να προβείτε σε σχόλια / παρατηρήσεις για την παρακάτω διαβούλευση με ημερομηνία 6-9-2017:

Τεχνικες προδιαγραφές συστήματος ταχείας υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης