Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Δημόσιος ανοικτός διεθνής διαγωνισμός Διακήρυξη 31/2015

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει τη διενέργεια Δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια (600.000.000) ετικετών γνησιότητας φαρμάκων

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ