Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Επιστημονικές Εκδηλώσεις - Εταιρείες Εξωτερικού Προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ

  •  Επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από ξένη εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, χωρίς καμία συμμετοχή Ελλήνων ΕΥ σε αυτές, ή/και ανάμιξη της ελληνικής θυγατρικής εταιρείας σε αυτές, δεν χρήζουν γνωστοποίηση/επικύρωση από τον ΕΟΦ.
     
  • Αναφορικά με επιστ. εκδηλώσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα αποκλειστικά από ξένη εταιρεία προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ, με συμμετοχή Ελλήνων ΕΥ σε αυτές,  οι ελληνικές θυγατρικές εταιρείες που ενδιαφέρονται να επιχορηγήσουν συμμετοχές ΕΥ στις εν λόγω εκδηλώσεις, θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αντίστοιχες συμμετοχές των ΕΥ, με τις διαδικασίες «Αίτημα Συμμετοχής ΕΥ» σε συνέδρια Εξωτερικού από ξένη εταιρεία στην Ελλάδα.
     
  • Συμμετοχές Επαγγελματιών Υγείας σε επιστημονικές εκδηλώσεις ή/και Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού, για τις οποίες οι δαπάνες συμμετοχής Ελλήνων ΕΥ,  καλύπτονται αποκλειστικά από εταιρεία του εξωτερικού,  δεν χρήζουν γνωστοποίηση/επικύρωση από τον ΕΟΦ.


ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΣ ΕΟΦ