Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανακοίνωση για Δημοσιοποιήση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2017

Ανακοίνωση για την Δημοσιοποίηση Στοιχείων από Εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ για Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους  2017

Στα πλαίσιο της εφαρμογής του άρθρου 66 παρ.7 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄ 270), καλούνται οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα αρμοδιότητας ΕΟΦ  να υποβάλλουν τα απαιτούμενα στοιχεία αναφορικά με Επιστημονικές Εκδηλώσεις έτους 2017, προκειμένου να ακολουθήσει η δημοσιοποίηση των στοιχείων αυτών.
Επισημαίνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως 31-8-2017 η Δημοσιοποίηση αφορά Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από εταιρείες προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ (Τύπου Β’). Για το χρονικό διάστημα από 1-9-2017 έως 31-12-2017, η Δημοσιοποίηση των στοιχείων αφορά οποιαδήποτε παροχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις/επιτροπές εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού – Εξωτερικού.
Η ηλεκτρονική υποβολή των ανωτέρω στοιχείων γίνεται μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή «Επιστημονικές εκδηλώσεις» («Αναφορά Δαπανών») (https://services.eof.gr/myeof), με τους υπάρχοντες κωδικούς για τη  συγκεκριμένη εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 66, παρ.7 Ν.4316/2014. Ειδικότερα, η ηλεκτρονική εφαρμογή «Επιστημονικές Εκδηλώσεις» θα παραμείνει ενεργή μέχρι 30-9-2018.
Για τις εταιρείες που δεν έχουν κωδικούς πρόσβασης για την παραπάνω εφαρμογή, απαιτείται να προμηθευτούν τον απαραίτητο κωδικό, δια μέσου της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΟΦ (on-line υπηρεσίες). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση κωδικού ακολουθήστε τις οδηγίες http://www.eof.gr/assets/userguides/USER_REGISTRATION_GUIDE.pdf.
Παρακαλούμε για τυχόν προβλήματα και περαιτέρω πληροφορίες να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@eof.gr
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Δ.Σ./ΕΟΦ