Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί Προκηρύξεις/Διαγωνισμοί
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 37/2017

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών: α) υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής

(cpv: 72253200-5) (Χρήση δικαιωμάτων – συντήρηση του λογιστικού προγράμματος SOFT 1 ERP της Δ/νσης Οικονομικού) και β) μηχανογραφικής υποστήριξης της λειτουργίας του παραπάνω λογιστικού προγράμματος της Δ/νσης Οικονομικού

(cpv: 72261000-2).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.