Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση (Νοέμβριος 2017)

Ενσωμάτωση των Νέων (δελτίο 28-09-2017)

Σε συνέχεια της ανάρτησης του δελτίου τιμών με τα νέα φαρμακευτικά προϊόντα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας την Πέμπτη 28-09-2017, σας ενημερώνουμε πως τα προϊόντα αυτά θα συμπεριληφθούν στην διαδικασία της ανατιμολόγησης που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ως εκ τούτου, παρακαλούνται οι Κάτοχοι Άδειας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) να υποβάλουν φύλλα έρευνας και τα στοιχεία των προϊόντων αυτών, λαμβάνοντας υπόψη συναλλαγματική ισοτιμία και δεδομένα τιμών στα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ στις 01-09-2017, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού στις 26-09-2017.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας.


Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ