Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ώρα της Γης

Η Διοίκηση του ΕΟΦ  χαιρετίζει την πρωτοβουλία που ανέλαβε το Διεθνές WWF για μια παγκόσμια συμβολική δράση για τη σωτηρία της Γης και συμμετέχει στην "ΩΡΑ της ΓΗΣ"  με  σβήσιμο του φωτισμού του ΕΟΦ, το Σάββατο 28 Μαρτίου 2009 από τις 8.30 έως τις 9.30 μμ.

Η Διοίκηση του ΕΟΦ