Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Ανατιμολόγηση φαρμακευτικών προϊόντων Μάιος 2017 – Παράταση υποβολής παρατηρήσεων

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται κατά μία ημέρα (έως Τρίτη 16-05-2017) η ηλεκτρονική υποβολή των παρατηρήσεων των ΚΑΚ επί του προτεινόμενου δελτίου τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης.
Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων, ΔΔΥΕΠ