Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Tιμολόγηση νέων προϊόντων 16-06-2017

Σε συνέχεια της από 14-06-2017 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης των προτεινόμενων τιμών νέων προϊόντων, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων στον 2ο όροφο, τη Δευτέρα 19-06-2017 από τις 09:00πμ έως και τις 15:00μμ.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων