Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες φύλαξης των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΕΟΦ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης 30-03-2017

Ειδικό Παράρτημα: (Α2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης 26-10-2017

Αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6

 

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: από 12-2-2018 έως και 21-2-2018

Ώρες υποβολής αιτήσεων: 08:00 π.μ.-15:00 (τις εργάσιμες ημέρες)