Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Ενημέρωση σχετικά με Εκπαιδευτικά Υλικά και Προγράμματα Πρόληψης Κύησης

Η εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και η τήρηση του Προγράμματος Πρόληψης Κύησης σε τοπικό επίπεδο αποτελούν υποχρεωτικές διαδικασίες για όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Για το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης πατήστε εδώ.