Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Tιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ 07-07-2017

Σε συνέχεια της από 05-07-2017 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης της λίστας με των προς τιμολόγηση νέων ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων, αναρτώνται σήμερα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού οι προτεινόμενες τιμές.

Παρακαλούνται όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις όπως συμπληρώσουν τον πίνακα που επισυνάπτεται και τον αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pricelist_newdrugs@eof.gr, με την ένδειξη «Παρατηρήσεις – Τιμολόγηση Νέων ΜΗΣΥΦΑ Ιούλιος 2017, έως και την Δευτέρα 10-07-2017.

Ενημερώνουμε τους ΚΑΚ οι οποίοι επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, πως το σχετικό πρόγραμμα για τη διαβούλευση θα αναρτηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Όσον αφορά στον υπολογισμό των ανώτατων νοσοκομειακών τιμών, το τμήμα τιμολόγησης ακολούθησε τη νόμιμη διαδικασία όπως περιγράφεται στην ισχύουσα ΥΑ για την τιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων (ΦΕΚ Β΄ 1761/22-05-2017). Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης οι ΚΑΚ που ενδιαφέρονται θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά. 

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε τον πίνακα υποβολής των παρατηρήσεων εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων