Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΤΙΚΗΣ ΛΙΣΤΑΣ

Η Δευτεροβάθμια Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων Κατάρτισης Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων («Θετικής Λίστας») θα συνεδριάσει στις 28/03/2017 ημέρα Τρίτη. Θα εξετάσει ενστάσεις που αφορούν στα παρακάτω ΦΕΚ 479/ Β΄/17-02-2017 και 718/Β΄/08-03-2017.
 

Παρακαλούμε σημειώστε ότι την Τρίτη 28/03/2017 θα εξεταστούν όλα τα αιτήματα-εντάσεις των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας.
 

Επισυνάπτεται και το πρόγραμμα των συναντήσεων των ενδιαφερομένων Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας με την Επιτροπή.