Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας Ανακοινώσεις για επαγγελματίες υγείας
Επιστημονικές εκδηλώσεις

 Αιτήματα Τροποποίησης Αποφάσεων Επιστ. Εκδηλώσεων

Αιτήματα Τροποποίησης Αποφάσεων Επιστ. Εκδηλώσεων Τύπου Α’ & Β’, θα υποβάλλονται ΜΟΝΟ μέσω πρωτοκόλλου ΕΟΦ, το αργότερο 10 εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία της επιστ. εκδήλωσης.
Σε άλλη περίπτωση, δεν θα γίνονται αποδεκτά τα αιτήματα τροποποίησης.
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΕΟΦ
ΑΙΚ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ