Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
(Τελ.Ενημ. 17-04-2018) Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ _ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018

Σε συνέχεια της από 15-01-2018 ανάρτησης του Τμήματος Τιμολόγησης για την ανατιμολόγηση των ΜΗΣΥΦΑ φαρμακευτικών προϊόντων, αναρτώνται σήμερα Τετάρτη 11-04-2018 στην ιστοσελίδα του Οργανισμού, προς διαβούλευση, οι προτεινόμενες τιμές.

Παρακαλούνται όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις όπως συμπληρώσουν τον πίνακα που επισυνάπτεται και τον αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση pricelist_newdrugs@eof.gr, με την ένδειξη «Παρατηρήσεις – Ανατιμολόγηση ΜΗΣΥΦΑ Ιανουάριος 2018» έως και την Τρίτη 17-04-2018.

Όσοι ΚΑΚ δεν λάβουν εντός της ημέρας ενημέρωση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο με τις νοσοκομειακές τιμές των ΜΗΣΥΦΑ προϊόντων τους, παρακαλούμε όπως αποστείλουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Τιμολόγησης (pricelist_newdrugs@eof.gr), προκειμένου να τους αποσταλεί το σχετικό αρχείο.

Στα πλαίσια της παρούσας ανατιμολόγησης και της διαδικασίας δια ζώσης διαβούλευσης, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης στον 2ο όροφο, τις ημέρες Πέμπτη 19-04-2018 και Παρασκευή 20-04-2018, σύμφωνα με το πρόγραμμα που επισυνάπτεται.

Οφείλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την θετική συμβολή σας στην ανοιχτή διαβούλευση που πραγματοποιείται.

Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή excel πατήστε εδώ. (Τελ.Ενημ. 17-04-2018)
Για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf πατήστε εδώ. (Τελ.Ενημ. 17-04-2018)
Για να κατεβάσετε τον πίνακα υποβολής των παρατηρήσεων πατήστε εδώ.
Για να κατεβάσετε το πρόγραμμα διαβούλευσης πατήστε εδώ.


Τμήμα Τιμολόγησης
Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων