Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση Ενημέρωση για την επάρκεια φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση


Με προσήλωση στο σκοπό του που είναι πρωτίστως η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η εξασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος γενικότερα στον τομέα της παραγωγής, εισαγωγής και διακίνησης των προϊόντων αρμοδιότητας του, ο ΕΟΦ εργάζεται συνεχώς στην κατεύθυνση της εξεύρεσης των καταλληλότερων μέτρων για τον περιορισμό των ελλείψεων σε φαρμακευτικά προϊόντα.

Βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της επάρκειας είναι η συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα με κοινό τόπο και στόχο τον κατάλληλο και συνεχή εφοδιασμό της αγοράς ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι η ενημέρωση επίσης είναι σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση της εμπορικής και επαγγελματικής γενικότερα συμπεριφοράς, δημιουργήσαμε τον ειδικό αυτό χώρο ο οποίος διατίθεται αποκλειστικά για την μετάδοση πληροφοριών που αφορούν σε ελλείψεις. Μειωμένη διαθεσιμότητα, διακοπές
κυκλοφορίας ή τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν κρίνεται αναγκαίο.

Ο ΕΟΦ, από την πλευρά του, μεριμνά για τη συνέχιση της διάθεσης των αναντικατάστατων φαρμακευτικών προϊόντων ώστε να μη δημιουργηθεί θεραπευτικό κενό και δεσμεύεται στην επικαιροποίηση της παρούσας ενημέρωσης.

Συγχρόνως περιμένουμε τις δικές σας αναφορές σας μέσω της εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό (Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου) ή του e-mail: pakaep@eof.gr.

Αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΦ – Τμήμα Παρακολούθησης της Κατανάλωσης & Επάρκειας, Δ/νση Ελέγχου
Παραγωγής & Κυκλοφορίας Προϊόντων, τηλ. 213 2040 361 / 366 / 282.

Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων) Σχετικά έγγραφα (Επάρκεια φαρμάκων)
Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη - 06/02/2018.pdf
Κατάλογος Φαρμάκων για τα οποία έχει γνωστοποιηθεί έλλειψη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ) ή/και έχει διακοπεί η κυκλοφορία τους για εμπορικούς λόγους (ΔΙΑΚΟΠΕΣ) 06/02/2018
347,5k
Ανακοίνωση του ΕΟΦ για το θέμα των ελλείψεων - 22/03/2016.pdf 75,2k
Ανακοίνωση-Ενημέρωση για το θέμα των ελλείψεων των εμβολίων - 10/2015.pdf 44,4k
Απαγόρευση Εξαγωγών & Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Εμβολίων - 08/09/2015.pdf 538,0k
Νομικό Πλαίσιο.pdf 73,7k
Πίνακας φαρμάκων.pdf
Στα οποία αναφέρεται η προσωρινή απαγόρευση παράλληλων εξαγωγών και ενδοκοινοτικής διακίνησης - 14/4/2016
101,1k
Δήλωση έλλειψης από εταιρεία.doc 44,0k
Δήλωση διακοπής από εταιρεία.doc 38,0k
Πλήρης Άρση απαγόρευσης παράλληλων εξαγωγών 19/05/2016.pdf 172,5k
Τροποποίηση Απόφασης Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών 02/11/2016.pdf 214,4k
Τροποποίηση Απόφασης Απαγόρευσης Παράλληλων Εξαγωγών 28/11/2016.pdf 451,9k
Προσωρινή Απαγόρευση Παράλληλων Εξαγωγών & Ενδοκοινοτικής Διακίνησης Φαρμάκων - 14/07/2017.pdf 402,3k
Τροποποίηση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών 64416-14.7.2017.pdf 295,8k
Τροποποίηση Προσωρινής Απαγόρευσης Εξαγωγών 81560_25.09.2017.pdf 538,2k
Βρέθηκαν 14 αποτελέσματα.

Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Αναφορά Έλλειψης Φαρμάκου

Ηλεκτρονική υποβολή έλλειψης φαρμάκου