Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 12η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 9/2/2018,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: