Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 11η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 12/ 01/2018,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: