Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 10η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 15/12/2017,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: