Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 9η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 01/12/2017,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: