Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 8η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 27/10/2017,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: