Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 7η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 15/9/17,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: