Εγκρίσεις Εγκρίσεις
ΘΕΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΕΕΔ

H Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας στην 6η Συνεδρίαση της
που πραγματοποιήθηκε στις 1/8/17,
ομόφωνα γνωμοδοτεί ΘΕΤΙΚΑ για τα παρακάτω: