Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση 3-4-2013

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας υπενθυμίζουμε ότι οι φάκελοι αρχικών κλινικών μελετών που κατατίθενται στην ΕΕΔ πρέπει να περιέχουν τη διαχειριστική οικονομική σύμβαση, όπως αυτή αναφέρεται στο ΦΕΚ, και τους Αριθμούς Πρωτοκόλλου κατάθεσης σε όλους τους αρμόδιους φορείς.