Ανακοινώσεις Ανακοινώσεις
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Δείγματα γενετικού υλικού (Απόφαση της από 16-10-2012 26ης Συνεδρίασης της ΕΕΔ

Για τα δείγματα γενετικού υλικού απαιτείται ξεχωριστό έντυπο συγκατάθεσης στο οποίο θα αναγράφεται ότι το γενετικό υλικό ...

17/10/2012 1:47 μμ
Ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι ανεπιθύμητες αυτές ενέργειες μελετώνται από τους ειδικούς εισηγητές αντίστοιχης ειδικότητας, οι οποίοι ενημερώνουν την ΕΕΔ ...

17/10/2012 1:44 μμ
ΝΕΟ

Στο Πρωτόκολλο ή/ και το Έντυπο Συγκατάθεσης του ασθενή να αναφέρεται ότι:
Το Ασφαλιστήριο συμβόλαιο οφείλει να καλύπτει όλους ...

17/9/2012 1:34 μμ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 23-2-2012

Σας ενημερώνουμε ότι από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2011 μελετήθηκαν και δόθηκαν γνωματεύσεις σε 283 αρχικές κλινικές μελέτες ...

23/2/2012 11:01 πμ
Συγκρότηση φακέλων

Συγκρότηση φακέλων κλινικών μελετών που υποβάλλονται για έγκριση στην Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
Από τη μέχρι τώρα εμπειρία μας, ...

21/12/2010 3:16 μμ
Εμφάνιση 41 - 45 από 45 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 9