Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

e-mail: eed@eof.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Μεσογείων 284 , 155 62  Χολαργός

Γραμματέας: Ελένη Ανθοπούλου
e-mail: eanthopoulou@eof.gr
Τηλ. Επικοιν.: 213-2040259

Αν. Γραμματέας: Σταύρος Τσιλίκουνας
e-mail:stsilikounas@eof.gr