Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας
Στελέχωση- Μέλη ΕΕΔ

Στελέχωση
Η ΕΕΔ στελεχώνεται από τα Μέλη (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) και τη Γραμματεία.

1.    Μέλη της Επιτροπής
Η Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.) για κλινικές μελέτες συγκροτείται από δέκα (10) επιστήμονες κύρους, οι οποίοι ορίστηκαν με τη αρ. πρωτ. Α1β/Γ. Π.: 59383  Απόφαση του ΥΠ. Υγείας (ΦΕΚ 470 Τεύχος Υ.Ο.Ο.Δ./ 27-9-2017)
1.    Κωλέττης Θεόφιλος, Πρόεδρος , Καθηγητής Καρδιολογίας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αναπληρωτή τον Γκατζούλη Κωνσταντίνο, Αναπλ. Καθηγητή Καρδιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
2.    Δαϊκος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ,  Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας Λοιμώξεων της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Νταλέκο Γεώργιο, Καθηγητή Παθολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ).
3.    Γώγος Χαράλαμπος, Καθηγητής Παθολογίας , του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναπληρωτή τον Γαρύφαλλο Αλέξανδρο-Αναστάσιο, Καθηγητή Παθολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Πρόεδρο  του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
4.    Μαυρουδής Δημήτριος, Καθηγητής Παθολογικής Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με αναπληρωτή τον Παπανδρέου Χρήστο, Καθηγητή Παθολογίας - Ογκολογίας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
5.    Στεφανής Λεωνίδας,  Καθηγητής Νευρολογίας και Νευροβιολογίας  της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρώτρια την Αντωνίου Άννα, Καρδιολόγο, Διευθύντρια Καρδιολογίας Ε.Σ.Υ. στο  Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ».
6.    Λιόσης Σταμάτιος-Νικόλαος, Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας   του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, με αναπληρωτή τον Τσαγκαράκη Στυλιανό, Ενδοκρινολόγο- Συντονιστή Διευθυντή Ενδοκρινολογικού Τμήματος στο Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ».
7.    Κορναράκης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής Χριστιανικής Ηθικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με αναπληρωτή τον Βάντσο Μιλτιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστιανικής Ηθικής και Βιοηθικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
8.    Βιδάλης Παναγιώτης , Δικηγόρος-Επιστημονικός Συνεργάτης και Νομικός Σύμβουλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, με αναπληρώτρια την Κυριακάκη Ειρήνη, Διδάκτορα Νομικής, Δικηγόρο, Ειδική Επιστήμων στο Συνήγορο του Πολίτη
9.    Τσινόρεμα Σταυρούλα, Καθηγήτρια Φιλοσοφίας και Βιοηθικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με αναπληρωτή τον Κουκουζέλη Κωνσταντίνο, Επίκουρο Καθηγητή  Φιλοσοφίας Δικαίου του Πανεπιστημίου Κρήτης
10.    Δέδες Νικόλαος, Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», με αναπληρωτή τον Φιλιππίδη Γεώργιο, Πρόεδρο του Συλλόγου Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών.

2.    Γραμματεία
Με βάση την Υ.Α. Αριθμ. Γ5α/59676 (ΦΕΚ 4131, Τεύχος Β/ 22-12-2016), ο επικεφαλής της Γραμματείας είναι επιστήμων του τομέα υγείας με γνώσεις στην κλινική έρευνα. Ο Γραμματέας και ο αναπληρωτής του διορίζεται με απόφαση  του Προέδρου του ΕΟΦ.
Η Γραμματεία είναι αρμόδια για την διαχείριση των συνολικών δραστηριοτήτων της ΕΕΔ, την επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους και τον ΕΟΦ, την προετοιμασία και υποστήριξη των συνεδριάσεων της Επιτροπής, την σύνταξη και κοινοποίηση των γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, καθώς και τη γραμματειακή υποστήριξη του Προέδρου και των μελών της.
Γραμματέας της ΕΕΔ έχει διοριστεί η Δρ Ελένη Ανθοπούλου, Φαρμακοποιός, M.Sc., Ph.D., Αναπληρωτής Γραμματέας ο Σταύρος Τσιλίκουνας, Φαρμακοποιός.

3.    Εξωτερικοί εισηγητές/ επιστημονικοί συνεργάτες συνεπικουρούν την ΕΕΔ με προετοιμασία εισηγήσεων και με επιστημονικές έρευνες που τους αναθέτει η Επιτροπή, ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο.