Ατομικό πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης Ατομικό πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης
Εντύπα και δικαιολογητικά

Διαδικασία και έντυπα για χορήγηση άδειας ατομικής πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακο ανθρώπινης χρήσης:

Ομαδικό πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης Ομαδικό πρόγραμμα πρώιμης πρόσβασης
Αίτηση για έγκριση ομαδικού προγράμματος

Αίτηση προς τον ΕΟΦ για έγκριση ομαδικού προγράμματος πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακο ανθρώπινης χρήσης

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ.

Εγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα πρώιμης πρόσβασης Εγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα πρώιμης πρόσβασης
Εγκεκριμένα ομαδικά προγράμματα

Με αποφάσεις της Προέδρου του ΕΟΦ Αν. Καθηγήτριας Αικατερίνης Αντωνίου και της  Α΄ Αντιπροέδρου Δέσποινας Μακριδάκη, εγκρίθηκαν τα εξής ομαδικά προγράμματα πρώιμης πρόσβασης σε φάρμακα:

1.ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
RAMUCIRUMAB (CYRAMZA) της εταιρείας Eli Lilly & Company, με Υπεύθυνη Ετραιρεία του Προγράμματος την Quintiles GesmbH, για 33 ενήλικους ασθενείς,  πάσχοντες από μεταστατικό γαστρικό αδενοκαρκίνωμα ή αδενοκαρκίνωμα της γαστροοισοφαγικής συμβολής.

Ημ/νια έγκρισης: 26-2-2015, Ημ/νια τελευταίας τροποποίησης (συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης): 22-4-2016
Διάρκεια προγράμματος: 24 μήνες

2.ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ  
LCZ696 (ENTRESTO) της εταιρείας Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε, για 400 ενήλικους ασθενείς,  πάσχοντες από Συστολική Καρδιακή Ανεπάρκεια.

Ημ/νια έγκρισης: 03-7-2015, Ημ/νια τελευταίας τροποποίησης: 30-06-2016
Διάρκεια προγράμματος: 24 μήνες
 
3.ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
IXAZOMIB (NINLARO) της εταιρείας Takeda Hellas, για 30 ενήλικους ασθενείς, πάσχοντες από Ανθεκτικό ή/και Υποτροπιάζον Πολλαπλό Μυέλωμα.

Ημ/νια έγκρισης: 17-3-2016
Διάρκεια προγράμματος: 12 μήνες

4.    ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
RYDAPT (PKC412 – MIDOSTAURIN) της εταιρείας Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε, για 30 ενήλικους ασθενείς, πάσχοντες από Νεοδιαγνωσμένη οξεία μυελογενής λευχαιμία (ΟΜΛ), που είναι θετικοί στη μετάλλαξη FLT3, σε συνδυασμό με καθιερωμένη χημειοθεραπεία εφόδου και χημειοθεραπεία συντήρησης, ακολουθούμενη από μονοθεραπεία συντήρησης.

Ημ/νια έγκρισης: 13-01-2017
Διάρκεια προγράμματος: 12 μήνες

5.    ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΩΪΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ
TECENTRIQ (ATEZOLIZUMAB) της εταιρείας Roche (Hellas) Α.Ε., για 30 ενήλικους ασθενείς, πάσχοντες από τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα μετά από προηγούμενη χημειοθεραπεία ή όποιους θεωρούνται μη επιλέξιμοι για σισπλατίνη.

Ημ/νια έγκρισης: 24-02-2017
Διάρκεια προγράμματος: 12 μήνες