Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ. 28/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει επαναληπτικό συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια αυθεντικών τόνερς για εκτυπωτές λέιζερ / συσκευές τηλεομοιοτυπίας (CPV 30125110-5).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ