Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.27/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) εργαστηριακού ψυγείου με κατάψυξη για το Βιολογικό/Τοξικολογικό Εργαστήριο της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ (CPV:39711110-3)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ