Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός Διαγωνισμός αριθμ.15/2019 Διακήρυξη

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια ενός (1) αυτοματοποιημένου Συστήματος ταυτοποίησης μικροοργανισμών, (CPV: 38500000-0) για τις ανάγκες του Μικροβιολογικoύ Εργαστηρίου της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ