Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακ. 17/2018


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για ανάθεση υπηρεσιών προγραμματισμού συστημάτων ή τεχνολογίας των πληροφοριών (CPV 72222200-9)(Υπηρεσίες για υλοποίηση της Ανατιμολόγησης Νοεμβρίου 2018 και ανάπτυξη συστήματος για τον υπολογισμό του DDD-Daily Defined Dose)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ