Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων Διακήρυξη 2/2018

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού χώρων γραφείων και εγκαταστάσεων ΕΟΦ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους(CPV 90919200-4)
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ