Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Επαναληπτικός Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 06/2015)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσε την διενέργεια Επαναληπτικού Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια αερίων της Δ/νσης εργαστηρίων του ΕΟΦ

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ