Προκηρύξεις διαγωνισμών Προκηρύξεις διαγωνισμών
Όνομα Περιγραφή Ημερομηνία δημοσίευσης
Συνοπτικός διαγωνισμός Διακήρυξη 28/2016


Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού διαχείρισης συστημάτων
Για περισσότερες ...

30/9/2016 10:15 πμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 24/2016)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την προμήθεια πακέτων λογισμικού ασφαλείας (CPV 48732000-8)

για περισσότερες ...

13/6/2016 9:48 πμ
Επαναληπτικός Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός Διακήρυξη 27/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 Ο ΕΟΦ προκηρύσσει  επαναληπτικό δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης ...

3/6/2016 5:14 μμ
Δημόσιος Ανοικτός διαγωνισμός Διακήρυξη 26/2016 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

 Ο ΕΟΦ προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού βάσεων δεδομένων (ΟΡΘΗ ...

3/6/2016 3:35 μμ
Πρόχειρος Διαγωνισμός (Διακ. 23/2016)

Ο ΕΟΦ προκηρύσσει Επαναληπτικό Πρόχειρο Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κεντρικών υπολογιστών (CPV 50312110-9) για ένα (1) έτος

για ...

3/6/2016 10:20 πμ
Εμφάνιση 186 - 190 από 278 αποτελέσματα.
Είδη ανά σελίδα
Σελίδα από 56