Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές) Ανακοινώσεις λοιπών προϊόντων (συμπληρώματα διατροφής, βιοκτόνα, βρεφικές τροφές)
Εγκύκλιος - Συμπληρώματα

Έχει αναρτηθεί η υπ'αρ. 89970/22.11.13 διευκρινιστική εγκύκλιος σε συνέχεια της υπ'αρ. 103499 (ΦΕΚ2855 Β΄/11.11.13) ΚΥΑ για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί συμπληρωμάτων διατροφής.

Τονίζονται τα εξής σημεία:
- Δόθηκε η δυνατότητα στα συμπληρώματα διατροφής να διατίθενται στην αγορά και εκτός φαρμακείου

- Υπενθυμίζεται ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου

-Διευκρινίζουμε ότι η παραπάνω εγκύκλιος αφορά μόνο στα Συμπληρώματα Διατροφής και δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με άλλες κατηγορίες προϊόντων που γνωστοποιούνται στο Τμήμα Αξιολόγησης Λοιπών Προϊόντων του ΕΟΦ (πχ Τρόφιμα Ειδικής Διατροφής, Διαιτητικά Τρόφιμα για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς, Τρόφιμα για Δίαιτες Μειωμένων Θερμίδων για Απώλεια Βάρους, κλπ)"