Ανακοινώσεις κτηνιατρικών για επαγγελματίες Ανακοινώσεις κτηνιατρικών για επαγγελματίες
(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Αναστολή άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

(02-08-2018) Αναστολή άδειας κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται για παραγωγικά είδη ζώων και περιέχουν την ουσία διαιθανολαμίνη (diethanolamine-DEA), κατόπιν της Opinion της Επιστημονικής Επιτροπής CVMP του ΕΜΑ
Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ (τελευταία ενημέρωση 10-09-2018)
Για να δείτε την έκθεση της Επιτροπής CVMP του ΕΜΑ πατήστε εδώ