Ανακοινώσεις του Οργανισμού Ανακοινώσεις του Οργανισμού
Προσωρινή διακοπή λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Ο ΕΟΦ ενημερώνει, ότι λόγω έκτακτων προβλημάτων στη παροχή υπηρεσιών Διαδικτύου,

και επειδή σημειώθηκαν δυσλειτουργίες στα συστήματα του Οργανισμού, κρίθηκε σκόπιμη η προσωρινή διακοπή λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του.

Πραγματοποιούνται τεχνικές εργασίες αποκατάστασης για την επαναφορά των συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

 
Διοίκηση ΕΟΦ